Stichting Up4Africa heeft de ANBI status (nr 8543784814). Door deze status zijn de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen.
Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de belastingdienst heeft.

Stichting Up4Africa is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. We willen benadrukken dat de bestuurders van de stichting zich vrijwillig inzetten.