Stichting U4Africa hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Up4Africa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op dit moment maken wij geen gebruik van uw gegevens via onze website. Mocht dit veranderen dan zullen wij hier direct daarvan melding maken.

Als Stichting Up4Africa zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mits wij die gebruiken. Indien u vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan u dit doen via de contactpagina.