Lokale partners:

In Tanzania organiseert Stichting Up4Africa ontwikkelingssamenwerking samen met lokale partnerorganisaties. Dit zijn lokale, zorgvuldig geselecteerde projectpartners met ruime ervaring en de focus op kansarme kinderen, vrouwen en jong volwassenen. Zij weten goed wat de behoeften in het land zijn en staan dicht bij de lokale bevolking. Middels ontwikkelingssamenwerking organiseert  Stichting Up4Africa de activiteiten die nodig zijn om concrete, kwalitatieve hulp te kunnen (blijven) faciliteren en uitbreiden.

Selecteren partner cq projecten:

Stichting Up4Africa toetst de partnerprojecten voor de ontwikkelingshulp op kwaliteit, duurzaamheid en haalbaarheid.

Basiscriteria projectpartners:

  • Ontwikkelingshulp met de focus op kinderen; structurele verbeteringen voor kinderen ten aanzien van scholing, gezondheidszorg huisvesting en/of familieondersteuning;
  • Duurzaamheid van de ontwikkelingshulp; gericht op lange termijn hulp voor de betrokken kinderen;
  • Schaalbaarheid van de ontwikkelingshulp: zoveel mogelijk intrinsieke groeimogelijkheden, die door te vertalen zijn naar additionele initiatieven in de regio of daarbuiten;
  • Lokale verankering voor de ontwikkelingshulp: ongeacht de locatie van de (moeder)hulporganisatie dienen projecten stevig verankert te zijn in de lokale cultuur en structuren. Betrokkenheid, ondersteuning en acceptatie van de directe omgeving van de kinderen dienen effectief te zijn geborgd;
  • Locatie voor de ontwikkelingshulp : hoewel we soms ook daarbuiten zullen opereren, ligt omwille van de interne efficiëntie van onze kleine stichting, de geografische focus van de te steunen projecten per land in één gebied/district.

Eisen aan een project:

  • Doelstelling en het beoogde resultaat van de ontwikkelingssamenwerking;
  • Goed management;
  • Doortimmerde begroting;
  • Financiële controle en rapportage;
  • Lange termijn effecten.

Daarnaast wordt ook gekeken wat in de visie van Stichting Up4Africa past. Er moet een directe link te leggen zijn tussen de donatie en de besteding. De projectorganisatie moet begrijpen dat het ook om de donateur gaat. Dus moet er een goede rapportage aan de donateur worden aangeleverd.

Monitoren ontwikkelingshulp:

Stichting Up4Africa eist van projectpartners een solide, betrouwbaar en open management met regelmatige terugkoppeling en transparante rapportage over de ontwikkelingshulp. De bedrijfsvoering en voortgang worden, al dan niet met behulp van derden, regelmatig gecontroleerd. Stichting Up4Africa staat garant voor een adequate uitvoering en geeft inzicht in de besteding en resultaten van de investering aan haar achterban. Inzicht in de begrote doelstellingen en dus overzicht in de resultaten van het project en de social return on investment; dat is wat onze achterban van ons mag verwachten

Fondsenwerving

Onze roots liggen in de zakenwereld. Ondanks het feit dat dit initiatief uit het hart is ontstaan kijken wij daardoor op een zakelijke manier naar ontwikkelingshulp en zien het investeren in kinder/jeugd/vrouwen hulp tevens als een zakelijke investering die bedrijfsdoelen moet dienen. Wij helpen kansarme kinderen, vrouwen en jongeren om zichzelf blijvend onafhankelijk te maken van steun.

Marjolein van Esch is het bedrijf Do4Africa BV gestart. Do4Africa BV organiseert stages in Tanzania voor HBO/WO studenten en vrijwilligerswerk in Tanzania voor professionals. Een gedeelte van de opbrengst wordt middels Stichting Up4Africa gedoneerd aan de projectpartners.